top of page

KIẾM SHOP

Loại công trình: Fashion Shop
Hạng mục: Thi công

Địa điểm: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
Quy mô công trình: ~ 120m2
 

​Thi công trên thiết kế có sẵn.

HÌNH ẢNH HOÀN THIỆN

Hình Ảnh Hoàn Thiện

​Hoạ Đồ Vị Trí

Tuần 1, 2
Tháo Dỡ Hiện Trạng và Gia Cố

Quá trình thi công

CONCEPT THIẾT KẾ

bottom of page